Affan Ramli, M.Ed

  1. Alamat: Banda Aceh
  2. TTL: Alue Padee, 20 September 1978
  3. Pendidikan: S1 Bahasa Arab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, S2 Social Foundations Education-International Islamic University Malaysia
  4. Organisasi:
  5. Status: Studi Lanjut