Cut Irna Liyana, S.Sos.I., MA

  1. Alamat:  Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.
  2. TTL: Meulaboh, 07 Agustus 1988
  3. Pendidikan: S1 Pendidikan Bhs Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, S2 Ilmu Linguistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
  4. Organisasi Pernah Diikuti: KARSA, IPMJ, EDSA, Sanggar Seni Seulaweut, HIMPASAY, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI).
  5. Bidang: Bahasa

CV Lengkap