Yeni Sri Lestari, M.Soc. Sc

  1. Alamat: Jeuram, Nagan Raya
  2. TTL: Banda Aceh, 05 November 1991
  3. Pendidikan: S1 (Ilmu Politik di Unsyiah Banda Aceh), S2 (Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia)
  4. Organisasi Pernah Diikuti: PPI Malaysia, IKA UKM
  5. Keahlian: Sistem Politik, Dampak Globalisasi

 

CV Lengkap Yeni S.L, M.Soc Sc